Til kamp mot mobbing

I Ungdataundersøkelsen i 2015 kom ungdom i Verran dårligst ut på debutalder med alkohol på Innherred. Nå er de best.

OPPFORDRING: Anders Lindstrøm og Gisle Almlid-Larsen ber alle innbyggere i Verran til å være med i kampen mot mobbing. Spesielt håper de at foreldre følger med på hva som foregår på sosiale medier hvor det dessverre foregår mobbing.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

– Dette viser at holdningsskapende arbeid nytter, sier ordfører Anders Lindstrøm i Verran.