Skal bli enklere for alle

Sammenslåingsprosessen mellom Steinkjer og Verran er allerede godt i gang. En av de største og mest omfattende oppgavene er digitalisering av tjenester og ulike behov.

FELLES PLATTFORM: Vidar Holm og Grete Kvernland-Berg leder arbeidet med å få til felles digitale tjenester for innbyggerne i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. 

Nyheter

I digitaliseringen er også Inderøy og Snåsa med.