Med hjertet i Malm

Selv om Karin Widegren har fått seg jobb i Steinkjer og gården hun og mannen bor på ligger ute for salg, har hun ingen planer om å forlate hjembygda Malm.
Nyheter

For 30 år siden åpnet «Bikuben» på Nordsileiret. Det særpregede næringsbygget, bestående av en rekke heksagoner, huset blant andre Datapower, SELFINT og Kommunedata Midt-Norge. I dag summer Bikuben av barnestemmer og lyden av læring. Her har Steinkjer Montessoriskole hatt tilhold siden 2004, og siden 1. mai i år har Karin Widegren fra Malm vært rektor.