Beitstad-elever til Malm?

Rådmann Torunn Austheim ønsker en debatt om framtidig skolestruktur i Nye Steinkjer kommune.

SPAREKNIVEN: Torunn Austheim var helt klar på at det må bli færre ansatte i Verran kommune. I økonomidokumentet hun la fram for politikerne kommer det klart fram at Verran kommune stort sett har større utgifter på sine tjenester enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. 

Nyheter

– Jeg må si noen ord om skolestruktur. Om to og ett halvt år vil vi sitte med to store ungdomsskoler, en mellomstor og en bitte liten. Mitt forslag er at vi må begynne å snakke om det. Skal for eksempel ungdom i Beitstad til Malm? Dette er start på en strukturtenkning. Vi må begynne å snakke om det, sa rådmannen til formannskapet i Verran sist tirsdag.