Visjonær STAS i medvind

Etter to år med underskudd er vekstbedriften STAS AS i medvind med flere arbeidsoppgaver og visjoner for fremtiden.

OVERSKUDD: Ragnhild Salomonsen, daglig leder ved STAS, orienterte om både økonomi, omstilling og fremtidsvisjoner for vekstbedriften på Nordsia. Hun presenterte blant annet et forslag om at STAS tar over driften av bruktutsalget Raubua, som drives av enhet Renovasjon på Tranamarka. 

Nyheter

– Det har vært et travelt år. De siste budsjettalene viser at vi står ganske greit hittil i år. Det er ikke et mål om å gå med overskudd, men vi ligger an til overskudd på omtrent 300.000 kroner, sa Ragnhild Salamonsen i sin orientering til formannskapet torsdag.