Serviceanlegg for fritidsbåter

Herwei eiendom AS ønsker å etablere et serviceanlegg for fritidsbåter på Tjuin.

TOMTESALG: Det jobbes iherdig i Verran kommune med salg av eiendommer på Tjuin. 

Nyheter

Dersom rådmannen i Verran fikk fullmakt fra kommunestyret i går kveld, vil Verran kommune inngå en opsjonsavtale med Herwei eiendom AS i Verdal om kjøp av en industritomt på Tjuin industriområde. Tomta det er snakk om er den som ligger mellom tidligere Born møbel og Beistad-vinduet AS.

I saksframlegget til kommunestyret kommer det fram at Herwei eiendom over en tid har arbeidet med planene om et serviceanlegg for fritidsbåter. Herwei eiendom AS har allerede kjøpt Sjøvegen 17, bygget ved siden av Fosdalen-bygget. Prisen var 2,5 millioner kroner.

Opprinnelig har kommunen jobbet med et tilbud til Herwei eiendom om ei tomt helt øst på Tjuin. Prisen Herwei eiendom skal betale, om kommunestyret ga sin tilslutning i går kveld, er på 50 kroner per kvadratmeter. Det er halve prisen av det A-Team AS måtte betale da de kjøpte tomta der GK Nord-Trøndelag ligger. Herwei eiendom ønsker ikke å si noe om planene sine for serviceanlegget nå. De ønsker å bruke vinteren til å planlegge.