Tore Kristiansen (Frp) mener man må gjøre om planene for Strømneskrysset

Parkeringsproblemer

Strømneskrysset vil bli et viktig trafikknutepunkt for verrabyggen når ny Fv. 17 og ny Fv. 720 står ferdig høsten 2019. – Men hvor skal man parkere bilene? spør Tore Kristiansen (Frp).

STRØMNESKRYSSET: En video fra Statens vegen viser hvordan Strømneskrysset kan bli seende ut. Det er planlagt åtte parkeringsplasser inne i rundkjøringen på busstoppet. Bomstasjonen vil komme nærmere Malm, slik at kjørende må betale bompenger for å komme seg til busstoppet. 

Nyheter

Tirsdag denne uka annonserte Statens vegvesen konkurransegrunnlaget for ny Fv. 720 mellom Strømnestangen og Malm. Byggestart er planlagt i begynnelsen av 2018. Det skal være ferdig høsten 2019. I reguleringsplanen er det tegnet inn et busstopp rett før Fv. 720 munner ut i Fv. 17. Midt i busstoppet er det tegnet inn plass til åtte parkeringsplasser. Busstoppet med parkeringsplassene, er plassert på Steinkjer-sida av bomstasjonen som vil komme. Dette betyr at om pendlere og reisende bruker egen bil til trafikknutepunktet, så må de betale bompenger.