Jadarheim på Jådåren har fått tilsagn om 70.000 kroner til enøktiltak

Nye varmepumper

I desember 2015 fikk Jadarheim grendehus 252.000 kroner fra Gjensidigefondet. Nå har de fått tilsagn om 70.000 kroner fra Steinkjer kommune.

BYTTES UT: Arild Sandstad er glad de snart kan pensjonere de gamle varmekildene på Jadarheim. 

NYE DØRER: De gamle dørene på Jadarheim er ikke laget for å holde varmen inn og kulda ute. De skal byttes ut med nye. 

Nyheter

Den som kjører jevnlig gjennom Jådåren på Fv. 17, kan ikke unngått å ha sett at det har vært stor aktivitet på grendehuset Jadarheim.

– Pengene fra Gjensidigefondet har stort sett blitt brukt på uteområdet vårt. Nytt stort lekeapparat, ny parkeringsplass, gapahuk og en egen terrasse på baksiden har blitt et kjærkomment tilskudd til oss, sier Arild Sandstad. Han er selvutnevnt vaktmester og bedre halvdel av lederen for grendehuset, Mari Sandstad. Nå har de også fått svar på søknaden til Steinkjer kommune om enøktiltak.

– 70.000 kroner kommer selvsagt godt med når vi nå gjennomfører store løft for å pusse opp Jadarheim. Man skal huske på at det var veldig nedslitt før vi startet på denne prosessen, sier Sandstad.

Pengene fra kommunen skal brukes til to varmepumper, en oppe og en nede. Det er ingen tvil om at det gamle anlegget vårt var klar for utskifting. Dessuten er inngangsdøra moden for utskifting, sier Sandstad.

Grendehuset stiller selv med en egenandel på samme summen som tilskuddet.

Frivillighet

– Vi er en flott gjeng her som trives sammen med å gjøre Jadarheim til en fin plass for oss som bor her på Jådåren. På prosjektene, gjør vi stort sett alt arbeid selv på dugnad. Slik det er for alle som har tilknytning til et grendehus, sier Sandstad.

For egen regning har grendehuset også skiftet ut utvendig panel og vinduer på nordøstveggen.

– Vi hadde en større oversvømmelse her i vinter. Etter et kraftig regnvær ble slukene på utsida tettet av gammel snø fra fylkesvegen. Da flommet vannet inn her, og vi måtte blant annet skifte hele gulvet. Det ble en forsikringssak. Vår egenandel ble gjort på dugnad, siden vi rev ut alt som måtte rives, sier Sandstad.

På et lager på Jadarheim ligger det mye storkjøkkenutstyr de har fått av Byggmakker i Steinkjer. Det skal brukes i det neste store prosjektet til de driftige driverne av Jadarheim.

– Da skal kjøkkenet opp i andre etasje. Der må det bygges ut for å få plass, sier Sandstad.

Jadarheim er mye leid ut, og grendehuset for gode inntekter når de står for blant annet matlaging og servering.