Høysesong for viltpåkjørsler

Steinkjer er den kommunen i landet som har flest viltpåkjørsler

STORE SKADER: Viltpåkjørsler forårsaker både lidelser for dyrene og store materielle skader. Foto: Gjensidige 

Nyheter

I Nord-Trøndelag har rundt 600 bilister kollidert med dyr for over 15 millioner kroner i fjerde kvartal i løpet av de siste fem årene.

125 av disse skjedde i Steinkjer som er den kommunen i landet med flest viltkollisjoner, etterfulgt av Ringsaker og Skien.

– Oktober er starten på høysesongen for viltkollisjoner rundt om i landet. Antall kollisjoner går markant opp i de aller fleste fylker, sier bilmeka- niker og rådgiver i Gjensidige, Jan Fleinsjø.

Mørke kvelder, sesongtrekk fra sommer- til vinterbeite og høstjakta er noen forklaringer på hvorfor det er spesielt mange viltpåkjørsler om høsten.

– Demp farten spesielt i grålysningen, i skumringen og ved fullmåne, anbefaler Fleinsjø.