(Trønder-Avisa)

STEINKJER: E6-strekningen nord for Åsen blir dermed løftet ut av Nasjonal Transportplan (NTP), og legges inn i Nye Veier sin portefølje. Det bekrefter stortingsrepresentantene Elin Agdestein (H) og André N. Skjelstad (V), som har fått klarsignalet for at det vil skje fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Nye Veier har selv bedt om å få overta E6-strekningen fra Statens vegvesen. Den anmodningen har samferdselsministeren etterkommet.

– Mellom Åsen og Vist blir det firefelts veg med 110 km/t, dette er definitivt veldig bra for Nord-Trøndelag og gir oss forutsigbarhet, sier Agdestein og Skjelstad, som håper at kommunene på strekningen nå kjenner sin besøkelsestid og får fortgang i planarbeidet.

– Det er spesielt Levanger som må få ferdig reguleringsplanen sin, det er på en måte de det henger på nå. Det er bare å håpe at de kaster seg rundt og finner ut hvilken trasse de vil gå for, sier stortingsrepresentantene.

Håper på rask byggestart

Foreløpig er det for tidlig å si noe sikkert om når det fysiske byggearbeidet kan starte opp. Det avhenger av prioriteringene i Nye Veier.

– De har jo tidligere uttrykt at de vil ha utbyggingen av hele E6-strekningen gjennom Nord-Trøndelag, nå får de det og kan bygge sammenhengende. Og forhåpentlig vil vegen komme tidligere enn det vi har trodd fram til nå. Det beste vil være at det skjer så fort som mulig, sier Skjelstad.

– Hva vil dette bety for norddelen av Trøndelag?

– Ny veg vil bety utrolig mye for både næringsliv og pendlere. Vegen må også ses i sammenheng med nye transportløsninger. Dessuten er det viktig å knytte landsdelene sammen med ny veg. Når vi får ny E6 på plass må også fylkeskommunen utfordres på å utbedre fylkesveger inn mot ny E6 som kan betegnes som viktige næringsveger. Nå må også fylkeskommunen lever på sine veger, sier Agdestein og Skjelstad, og legger til at når de to nye prosjektene Nye Veier nå får hånd om, betyr det en E6 av god kvalitet mellom Gevingåsen og opp til Grong.

– Det vil skape muligheter for større mobilitet i Trøndelag, og vil også sannsynligvis bety mye hvis vi får større næringsetableringer som batterifabrikk eller lignende, sier de to.

– Hvilke fylkesveger må rustes opp?

– Fv. 720 fra Malm og utover er en av vegene som må utbedres. Det samme er tilfellet for Fv. 17 mellom Namsos og Lund, det er ikke akkurat noen autostrada, sier Skjelstad.

KOMMENTAR: Nye Veier AS vil lete etter alle snarveier når de nå skal bygge E6 fra Åsen og nordover. På godt og vondt.

Gryteklart prosjekt

Ny E6 mellom Selli – Asp nord for Steinkjer har stått på ønskelisten lenge. Nå ser det ut til at den skal realiseres innenfor ei økonomisk ramme på 585 millioner kroner.

– Vegen skal bygges på andre siden av Rungstadvatnet, og er ferdig planlagt. Dermed er prosjektet gryteklart og kunne egentlig ha startet opp i morgen. Men når byggingen kommer i gang, er som sagt opp til Nye Veier selv, sier Agdestein og Skjelstad.

Ny epoke for Innherred

KrFs førstekandidat i Trøndelag, Øyvind Håbrekke, mener at Innherred går inn i en ny epoke når ny E6 er ferdigbygd.

– Når reisetiden går ned, styrker det hele området som bo- og arbeidsmarkedsregion. Det skal investeres over 10 milliarder kroner og jeg er særlig glad for at vi nå får tryggere veier og færre ulykker, sier Håbrekke, og legger til at det vil gi næringslivet bedre fremkommelighet og forutsigbarhet.

– Det gjør det lettere å rekruttere kompetanse både til offentlige virksomheter og bedrifter, og det blir en kraftig stimulans for Innherred på mange plan. Dette er viktig for hele Trøndelag, samtidig som det vil binde hele landet sammen på en bedre måte enn i dag, sier Håbrekke.

LES OGSÅ: Ordførere ønsker vekselvise 90-soner og nasjonal regelendring for smalere firefeltsvei

LES OGSÅ: Nye Veier om utsettelse av E6-plan: – Uheldig for prosjektet

– Skal ikke stå på oss

Levanger-ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) sier at de har ventet på denne avklaringen lenge, og mener at kommunen nå vil kaste seg rundt og jobbe for å få på plass en reguleringsplan.

– Det skal ikke stå på oss, men det blir jo litt som å starte på nytt. Fram til nå har vi forholdt oss til Statens vegvesen. Vi ønsker at vegen skal komme så fort som mulig, og må møtes for å avklare en del ting ganske raskt, sier Sand.

Men hun understreker at kommunen vil ha de samme kravene til en ny utbygger, som de innvendingene de har hatt til Statens vegvesen. Det handler først og fremst om jordvern og at lokalsamfunnene på Skogn og Halsan skal kunne leve godt med en ny E6.

– Nye veier får ikke bygge ned mer dyrkajord enn Statens vegvesen. Disse innvendingene holder vi fast på, vi ønsker ikke noen lettvinte løsninger samtidig som vi ønsker at vegen kommer så fort som mulig. Derfor må vi snu oss rundt raskt, sier Sand, og legger til at de allerede i neste uke skal ha et møte i planutvalget der kommunens synspunkter på en ny E6-trasse skal diskuteres.

LES OGSÅ: Vegvesenet: – Ikke lenger alternativer til 110-sone og firefelts E6

Gledelig for Nye Veier

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier AS sier det er spennende for selskapet hvis de får bygge en sammenhengende E6 gjennom store deler av Trøndelag.

Samtidig understreker han at han ikke er kjent med at departementet nå tar til orde for å løfte E6-prosjektene i Nord-Trøndelag over til Nye Veier.

– Hvis dere får disse to prosjektene, starter dere på nytt med planleggingen av ny E6?

– Vi har spilt inn til departementet at vi ønsker oss Åsen – Vist. Får vi prosjektet skal vi utvikle det og finne fram til en god og forsvarlig løsning. Så må reguleringsarbeidet på plass i kommunene. Men før vi sier noe mer om dette, må vi være sikre på at vi får overført disse prosjektene, sier Vatnan.

– Hva med Selli – Asp, det er visstnok et gryteklart prosjekt?

– Det er et prosjekt jeg overhodet ikke har satt meg inn i, så det er litt for tidlig å si noe om det enda, sier Vatnan.

Det er Stortinget som til sjuende og sist vedtar porteføljen til Nye Veier, det skjer i forbindelse med behandlingen av NTP som legges fram før påske.