Du må være over 12 år, edru og flere må bruke hjelm for å kjøre lovlig på el-sparkesykkel. Det skriver NRK.

Årsaken er at el-sparkesykkelen omdefineres fra å være sykkel til å defineres som motorvogn. Dermed blir reglene strengere.

De nye reglene er, ifølge NRK:

  • Promillegrense på 0,2 (som andre kjøretøy). Det er likevel ikke like strengt som ved bilkjøring med promille, men som ved moped.
  • Aldersgrense på 12 år
  • Under 15 år: Påbud om bruk av hjelm.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) synes elsparkesykler er gode transportalternativer, men at de medfører mange skader.

– Men som så mye annet må det reguleres så det blir trygt for oss alle å ferdes i trafikken, sier han til NRK.

Innfører en rekke regler for elsparkesykkel: – Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige