(Trønder-Avisa)

I fjor høst ble det klart at Vy buss overtar ansvaret for kollektivtilbudet i hele Trøndelag fra og med august i år.

Selskapet trakk det lengste strået i konkurranse med Boreal, Nobina og Trønderbilene.

Varierende tilbakemeldinger

Fra og med lørdag denne uka blir det derfor store omveltninger i busstilbudet i Trøndelag. Det skaper reaksjoner flere steder.

Direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning, sier til Trønder-Avisa at tilbakemeldingene på endringene har variert fra kommune til kommune, ut ifra hvorvidt tilbudet er styrket eller ikke.

– I Steinkjer bortfaller bybussen, og i Levanger og Namsos er bybusstilbudet redusert som følge av bruk av tilbudet. Kommunene har signalisert at dette er uheldig, sier Storrønning.

– For strekningen Namsos-Steinkjer og Rørvik-Kolvereid er tilbudet styrket og dette oppleves som positivt, legger han til.

Halvparten av kommunene ga innspill

I desember inviterte selskapet kommunene til å gi innspill på det planlagte tilbudet, og av de 38 trønderske kommunene fikk AtB tilbakemelding fra halvparten innen fristen i mars.

– Flere av innspillene er tatt hensyn til nå i innspurten. Vi opplever at det har vært en god dialog og prosess i tilbudsutviklingen, sier Storrønning.

– Hvordan har dere jobbet med å sette opp disse rutene?

– Det ble gjort markedsundersøkelser i 2018/2019 og det ble laget en prioritering av kundereiser som har dannet grunnlag for utvikling av rutetilbudet. Ellers er bruk av tilbudet gjennom billettstatistikk og innspill fra kommunene lagt til grunn.

Vil endre umiddelbart ved behov

– Forventer dere at overgangen vil gå smertefritt, eller kan det bli aktuelt med endringer i nær framtid dersom det er noe som åpenbart ikke fungerer?

– Erfaringen er at det oppstår noen utfordringer som krever umiddelbar endring. Skoleskyssen må fungere og skje med nødvendig kvalitet og forutsigbarhet – her vil vi følge spesielt nøye med, og ellers er det særlig overganger og planlagte korrespondanser mellom transportmidler og bussruter som må fungere. Slike endringsbehov vil bli utført snarest mulig. Ellers er vi forberedt på justeringer etter høstferien eller ved nyttår som de mest aktuelle, svarer AtB-direktøren.

«Fleksibel transport»

AtB opererer med begrepet «fleksibel transport» flere steder.

Det innebærer at busstilbudet er erstattet med drosje eller minibuss – og at det kun kjøres når det er et reisebehov.

– I regionbyene Steinkjer og Verdal er det opprettet et fleksibelt tilbud omtalt som Byfleks. Tilbudet innebærer henting på hjemmeadresse og kjøring til ny adresse. Tilbudet skal utvikles til et dynamisk og brukervennlig mobilitetstilbud med kort bestillingstid, sier Storrønning.

Fra 7. august er bestillingstiden én time.

I tillegg tilbyr selskapet det som kalles «Fleksibel tilbringer» og «Fleksibel service». Førstnevnte er et sonebasert tilbud fra hjemmeadresse og til en holdeplass for videre reise med buss, tog eller hurtigbåt. Sistnevnte er et sonebasert tilbud der man én til to dager i uka kan bli hentet hjemme og kjørt til kommunesenter for handel eller andre personlige behov som frisør eller tannlege, forklarer direktøren.

– Fleksibel transport er nå et tilbud som gis til alle kommuner i Trøndelag, avslutter han.