Allerede i 1992 ble det vedtatt at kirka i Stod skal hete For kirke. Historielaget ønsket at navnet på kirka også skulle være Forr. Navn på kirker er det bispedømmerådet som bestemmer, og de vedtok For.

I desember 2020 ble saken om navnet på prestegården sendt ut på høring til berørte parter av Steinkjer kommune. Ifølge kommunen kom det ikke inn noen høringssvar.

Årets kornavlinger blir større, senere og bedre betalt

I begynnelsen av juli fikk kommunen en etterlysning fra Språkrådet om at de ikke hadde mottatt høringssvarene. Svaret fra kommunen er at de vil sende ut navnesaken For eller Forr på ny høringsrunde, for å sikre at det ikke er nye momenter eller parter som ikke var belyst ved forrige utsendelse.

Da Steinkjer-Avisa omtale den forrige høringsrunden i 2020, fikk saken mange kommentarer. Der var det entydig at de ønsket at både kirka og prestegården skal få navnet Forr.