(NT24)

STEINKJER: Det viser en oversikt som NTE har offentliggjort.

Med en eierandel på 15,76 prosent er nysammenslåtte Steinkjer størst blant de nordtrønderske kommunene som eier energikonsernet. Andelen gir kommunen, som også huser NTE-hovedkontoret, et utbytte etter fjoråret på drøyt ni millioner kroner.

Videre på lista følger Stjørdal, Levanger, Verdal og Namsos.

Kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag overtok eierskapet av NTE da de to trønderfylkene slo seg sammen 1. januar 2018.

Brukes til næringsutvikling

– Dette er viktige penger for kommunen, sier Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) til NT24.

Kraftkommunen med 843 innbyggere sliter med mange av de samme utfordringene som mange andre distriktskommuner i Norge. Nå satser kommunen aktivt på næringsutvikling for å snu negative tendenser med synkende folketall og en aldrende befolkning.

– Pengene kommer godt med i arbeidet for å legge til rette for næringsutvikling og sysselsetting i Namsskogan, sier Brekkvassmo.

I likhet med de andre kommunene i Namdalen sender han 20 prosent av utbyttet videre til Namdal regionråd, som gjør en tilsvarende innsats for næringsutviklinga i regionen.

– Jeg er stolt over at vi har fått til ei ordning der kommunene i fellesskap gir kraft til satsing på å utvikle nye næringer i hele Namdalen, sier Brekkvassmo.

Også i nabokommunen i sør gir eierskapet kjærkomne inntekter.

– Utbyttet viser jo at 2020 var et krevende år for NTE, men jeg synes at selskapet har klart seg bra. Som eiere ønsker vi alltid et så godt utbytte som mulig, for det gir oss muligheter til å utvikle lokalsamfunnet og regionen på en positiv måte, sier Grande.

Lave kraftpriser påvirket resultatet

Utbytteutbetalingen, som er lavere enn foregående år, kommer etter et år preget av koronapandemi og svært lave kraftpriser. NTE-konsernet endte til slutt opp med et resultat før skatt på 419 millioner kroner. Ifølge kraftkonsernet er 2020-resultatet en konsekvens av god kundevekst og solid drift i de ulike virksomhetene i konsernet.

– Jeg er godt fornøyd med at vi greier å levere solide resultater også i et krevende år som 2020. Vårt hovedfokus under pandemien har vært å sikre leveransen av samfunnskritisk infrastruktur som fornybar energi og fiberbasert bredbånd til trønderne. Det har dyktige NTE-medarbeidere lyktes godt med, uttalte konsernsjef Christian Stav i forbindelse med framleggelsen av tallene tidligere i år.