(Trønderdebatt)

Den 12. juli 2021 ble EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet vedtatt. Jeg vet at Norge ikke er medlem av EU, men gjennom EØS-avtalen regner jeg med at dette vedtaket også vil gjelde her i Norge. Vedtaket gjelder bedrifter med mer enn 100 ansatte, og skal iverksettes fra 2022.

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem utarbeidet av Den europeiske union for økonomiske aktiviteter som er bærekraftig i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter.

Bærekraft handler, på dette området, om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov. Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: Miljø, økonomi og sosiale forhold!

Så mine spørsmål:

  • Har ledelsen i Nortura vurdert bærekraft og klimabelasting ved de mange transportetapper fra grisen slaktes i Steinkjer, og til ferdig produkt dersom skjærelinja blir nedlagt?
  • Har ledelsen tenkt på at på grunn av European Green Deal og EUs taksonomi så kommer alle bedrifter og produkter til å bli målt og merket med klimabelastning?
  • Har ledelsen tenkt på at det kan komme klimaskatt eller klimagebyr på varer som reiser langt?
  • Banker. finans- og kredittselskap får tydelige krav til å fremme grønne bedrifter foran de som forurenser. Kan Nortura få dårligere vilkår av banker og andre finans- og kredittselskaper dersom kjøttskjærerlinja i Steinkjer blir nedlagt?
  • Kan vi oppleve at vi forbrukere blir mer klimabevisste forbrukere som hopper over produkter som ikke er merket med lav klimabelastning, og i stedet velger produkter med riktig merke?

Sentralisering av produksjonslinjene kan komme til å koste Nortura dyrt.

I forhold til størrelsen på anlegget, er det anlegget i Steinkjer som leverer det største konsernbidraget til Nortura. Noe å tenke på?