Ifølge TA den 04. september 2021 er de ansatte ved Nortura sitt anlegg i Steinkjer både frustrert og forbannet. De mener at både politikere og bønder ikke støtter dem for å unngå at skjærelinja ved anlegget kan bli nedlagt.

Dagens styreleder I Nortura er SP-politiker på Snåsa, og var for noen år siden ordførerkandidat der. Det er vanskelig å forstå at hun ikke uttaler seg om den kritikken som kommer fra de ansatte. Det er merkelig at hun ikke står fram og sier hun vil kjempe for at det ikke blir noen nedlegging av skjærelinja ved anlegget i Steinkjer. Det er jo snakk om distriktsarbeidsplasser. Tidligere rådmann i Snåsa, Truls Eggen, har tidligere sagt til meg at Snåsa er totalt avhengig av utviklinga i Steinkjer. Det er vel slik i dag også?

Jeg har fått høre at de ansatte og deres tillitsvalgte ikke blir orientert om prosessen som foregår i den forbindelse. Ofte får de opplysninger via media. At de ikke godtar dette er forståelig. Slik skal det ikke være i dagens Norge.

Jeg ser i avisa at de ansatte sier at ingen slakteri i Nortura-konsernet kan måle seg med det resultatet anlegget i Steinkjer leverer. Da er uttalelsene fra leder i Trøndelag Bondelag merkelig. At vedkommende ønsker at Nortura skal ha en økonomi som gjør at bøndene får mest mulig igjen for slaktet er en selvfølge. Hvorfor sier da ikke vedkommende at de med det beste resultatet får fortsette med sine arbeidsoppgaver? Etter min mening burde hun ha foreslått at anlegget ble ombygd og modernisert, slik at driftsresultatet blir enda bedre? Da ville jo bøndene ha fått bedre betalt for slaktet.

Jeg ser at dagens ordfører i Steinkjer er i stadig dialog med konsernledelsen og styrleder i Nortura. Hun mener at det ikke er rett at det i Steinkjer skal bli en ”storkrig” som på Otta. Hvorfor ikke? Er det fordi at beslutningen allerede er tatt, men de vil vente med å offentliggjøre den til etter at Stortingsvalget er unnagjort? Hvorfor skal det være så stille rundt denne prosessen? Jeg mener vi i Steinkjer må få støtte de ansatte i kampen for å berge skjærelinja.

Hva med distriktsarbeidsplassene og det grønne skiftet? SP sier stadig at de er garantisten for at arbeidsplassene i distriktet ikke skal sentraliseres. SP ønsker at det også i distriktene skal være et mangfold av arbeidsplasser. Det ser ut som at dette ikke gjelder for slakteriet i Steinkjer, til tross for det gode resultatet de kan vise til.

Er det gjort beregninger på økningen av tungtransporten som vil komme dersom skjærelinja blir nedlagt? Ingen må fortelle meg at det blir mindre behov for tunge kjøretøyer for å bringe slaktet til Tønsberg for skjæring. Er det gjort beregninger om hvor stor økningen av skadelige miljøgasser fra tungtransporten vil bli?

I forbindelse med omstillingsarbeidet i Steinkjer fra oktober 1999 til oktober 2005, gjennomførte Nortura en lignende vurdering fra 2002 til beslutning ble tatt i slutten av 2005. Da ble det fra omstillingsorganisasjonen pekt på: 1. Stabil arbeidskraft. Mindre tid behøvdes til opplæring. 2. Kompetanse. Jeg har personlig flere ganger vært med blomster til ansatte som var blitt Norgesmester eller kommet på pallen i Norgesmesterskapet i kjøttskjæring. 3. Lojale arbeidstakere som var stolte av bedriften de arbeidet i. Her må jeg ta med den bistand omstillingsorganisasjonen fikk fra daværende fabrikksjef Stig Hegdal. Uten hans bistand ville resultatet kanskje ha blitt annerledes. Sluttresultatet av vurderingene i konsernledelsen den gangen var at anlegget i Steinkjer ble ombygd og modernisert for mellom 90 og 95 millioner kroner. Blant annet ble den berømte Superkjøla bygd (Enestående i Norden den gang), samt dobling av skjærelinja med flere ansatte.