Norsk Folkehjelp måtte leie andre lokaler i Malm

Kommunale lokaler på skoler og barnehager er stengt for utleie ut året.