Dampsaga Bad ble bygget av Dampsaga Utbyggingsselskap (DUBS) i tråd med utbyggingsplanen for Dampsaga Bydel. Et moderne badeanlegg med Skanska som entreprenør. Et firma med god erfaring i bygging av badeanlegg i hele Skandinavia.

Ved ferdigstillelsen ble badet drevet videre som et heleid kommunalt bad, med egne styrer og daglig ledere.

Ved åpningen høsten 1995 fikk badeanlegget omtale som «Norges beste badeanlegg» med den reklame for å besøke Steinkjer som det innebærer. Et slikt anlegg som har høy varme og stor fuktighet hele døgnet, hver dag, hele året i 25 år, trenger et godt og omfattende vedlikehold, en god vedlikeholdsplan. Når dette vedlikehold har vært fraværende, må man regne med at anlegget trenger en større renovering.

Det riktige må da være å foreta foreta denne renoveringen, slik at Badet igjen kan betegnes som «Norges beste bad». Dampsaga Bad har i dag en beliggenhet som er en magnet for turister og besøkende ved å kunne tilby et utendørs badetilbud, «By-stranda», eller et innendørs Badeland på hver side av E6. Dette har en stor stoppeffekt overfor turister, samt at det er et utmerket tilbud til befolkningen i hele Steinkjer og omegn.

Vi anbefaler derfor å renovere Badet der det står, fremfor å rive og bygge nytt et annet sted. Vi ser også at dagens leder av badet virker både aktiv og energisk i jobben for å gjenskape det gode badet der det ligger i dag. Dette støtter vi fullt ut, og tror også at flertallet av Steinkjers befolkning er enige i det.