21. juli åpnes Rismelen aktivitetspark del 2. Det forteller Anne-Grethe Holm, som er kommunens prosjektansvarlige. Tirsdag formiddag var hun på en av mange befaringer.
- Nå er alt bortimot ferdig. Tirsdag neste uke er det overtakelse, og onsdag blir det offisiell åpning kl. 13.

Åpnet sommeren 2017

Rismelen aktivitetspark del 1 ble åpnet sommer 2017. Det er en park for alle mellom 0 og 100 år. Planen var at del 2, som er en park beregnet for litt større barn og voksne, skulle åpnes i 2018, men på grunn av ulike årsaker ble prosjektet forsinket tre år. Rismelen aktivitetspark del 1 ble umiddelbart en stor suksess. Del 2 inneholder klatreløyper, ei aktivitetsbru, to lange sklier og mere til.

Fikk 4 millioner av Kulturdepartementet

Ved fordelingen av spillemidler for 2017 opprettet Kulturdepartementet en ny tilskuddsordning, til «nyskapende aktivitetsarenaer». Formålet med tilskuddsordningen var å stimulere til bygging av nye anleggstyper for egenorganisert fysisk aktivitet. Steinkjer kommune søkte på disse midlene til utbyggingen av Rismelen aktivitetspark, og fikk bevilget 4 millioner kroner til prosjektet.

Ble liv i den døde parken

Som en følge av det ble folketomme Rismelen forvandlet til et fantastisk sted for aktivitet og avkobling for snart fire år siden. Det er arkitekt Julie Heir Grønnesby i Norconsult som har utformet den unike aktivitetsbrua, som kommunen har fått midler fra Kulturdepartementet for å utvikle. Det er landskapsarkitekt Siri Alette Aurstad i Norconsult, som har ledet prosjektet, og så er det Kurt Bye AS som har gjort den praktiske jobben.

Mange har vært involvert

Det har helt fra starten vært bred involvering og brukermedvirkning. Prosjektlederne har fått viktige innspill fra barn, foreldre og ansatte i skole og barnehage, Steinkjer voksenopplæring, Arbeidssentralen med flere.

Fokus på utenforskap

Det er ikke alle foreldre som har økonomi til å la barna sine delta i organisert aktivitet. I Rismelen kan alle delta gratis.
Parken ble til som en følge av forskningsprosjektet: "Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap". Steinkjer kommune ønsket å sette fokus på utenforskap. De ønsket å skape sosiale møteplasser i sentrum, gjøre Rismelen til en sosial møteplass og et område for fysisk aktivitet - for alle aldersgrupper.

Fakta om Rismelen

Navnet kommer fra Riis garveri som lå i bakken opp fra Steinkjerelva. Etter en storflo i 1905 ble bukta (dagens Rismel) delvis skjermet med en molo. Etter krigen ble ruinrester og masse fra graving av nye tomter brukt som fyllmasse i Rismelen. Da Samfunnshuset ble bygd i perioden 1948 til 1952, ble det anlagt en molo i elva mot området som ytterligere tørrla området. Det første arbeidet med å gjøre området til park var ferdig i 1959. Da ble parken kalt Elveparken. Hoppbakken ”Rekrutten” lå i Rismelen fram til midt på 1970-tallet. Risrock var et populært rockearrangement på 1980-tallet. Rismelen brukes som skøytebane i vintermånedene. Rismelen aktivitetspark del 1 ble offisielt åpnet 17. august 2017.