– Regjeringen mener det er forsvarlig å gå videre med gjenåpningen. 27. mai, torsdag i neste uke, går vi til trinn to, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren understreker at det er utbrudd i enkeltkommuner som gjør at det vil være strengere lokale regler noen steder.

– Det betyr at vi går inn i en periode hvor det vil bli større forskjeller i smittevernreglene, sier Solberg.

Trinn to innebærer betydelige lettelser, og mange nye regler. Hvilke lettelser som inngår i trinn to i gjenåpningsplanen, kan du lese lenger ned i saken.

Selv om regjeringen går inn for nasjonale lettelser, er det egne regler som gjelder i Oslo. Disse er strengere enn reglene nasjonalt.

To timer etter at Solberg har vært på talerstolen, er det pressekonferanse i Oslo. Der vil byrådsleder Raymond Johansen orientere om gjenåpning av hovedstaden, som har vært nedstengt lenger enn noen norske byer.

Både fra opposisjonen og befolkningen har byrådet i det siste fått krav om lettelser. Blant annet er det ventet at det vil komme etterlengtet nytt om når hovedstadens serveringssteder kan få servere alkohol igjen.

Avisa Oslo erfarer at nettopp alkoholservering vil bli tema på pressekonferansen, og at det her vil bli lettelser.

Lettelsene i Oslo kan bli innført så tidlig som torsdag neste uke.

Flere lokale utbrudd

Smitten i Norge har ikke falt like mye som helsemyndighetene hadde håpet siden gjenåpningen startet. I kommuner uten lokale tiltak har det derimot vært flere store utbrudd etter første steg i gjenåpningen.

Mens smittetallene i Oslo har stupt, er smittetallet nasjonalt fortsatt så høyt som 505 nye registrerte tilfeller det siste døgnet. I hovedstaden ble det registrert 109 nye smittetilfeller siste døgn.

17. mai-feiringen, id-feiringen og generell maifesting har gjort at FHI og Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen å utsette trinn 2 i gjenåpningen litt.

Tidligere har regjeringen varslet at trinn 2 ville tas i andre halvdel av mai.

Dette er trinn 2

Dette er lettelsene som er varslet i trinn 2 av gjenåpningsplanen regjeringen har lagt fram:

* Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

* For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

* For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer

* Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

* Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Idrettsarrangementer for barn innendørs: Inntil 100 dersom publikum ikke har faste tilviste plasser. Inntil 200 dersom man har faste tilviste plasser. Man kan fortsatt kun samle deltakere fra én kommune.

* Idrettsarrangementer for barn utendørs: Grensen på 200 videreføres. Man kan ha 200 i tre ulike kohorter, dersom man har faste tilviste plasser og to meter mellom kohortene.

* For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

* Reiser innenlands kan gjennomføres.

* Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

* Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

* Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Kan byen bli den samme?