Nå skal kommunens renovasjonstjeneste under lupen

Steinkjer er en av få kommuner i Norge som drifter sin egen renovasjonstjeneste. Nå skal framtidas renovasjon utredes. En framtid som stiller enda strengere internasjonale krav til avfallshåndtering.