Nå skal kommunedirektøren utrede samiske skilt

Etter en heftig debatt om Steinkjer kommune skal få samiske skilt, ber formannskapet om en vurdering om skilting og andre tiltak for å løfte fram den samiske befolkningen i Steinkjer.