Den første ulykken skjedde sommeren 2020. Året etter, sommeren 2021, ble opp mot 20 syklister skadd i en massevelt. Åtte av dem ble sendt til sykehus, den ene av dem i luftambulanse til St. Olavs Hospital. Skadeomfanget ble for flere omtalt som alvorlige, men ikke livstruende. Ulykken oppsto som følge av at den første i sykkelfølget kilte fast hjulet i fugen til brua.

Fylkeskommunen fikk massiv kritikk for at overgangen mellom fastland og bru ikke hadde blitt fikset i løpet av året som var gått fra den første ulykken.

Rett før jul 2021 ble det gjort et arbeid. Det ble blant annet lagt på plater, som skulle hindre at smale sykkelhjul ble sittende fast i sprekkene. Det ble også malt store advarsler på asfalten, samt at det ble skiltet.

Første snøfall etter utbedringen, dukket det opp et nytt problem. Brøytebilsjåføren kjørte skjæret rett inn i innretningen med et smell. Da ble fartsgrensa satt ned til 50 km/t.

– På grunn av utfordringer med fugene på brua, må den brøytes med traktor i stedet for vanlig brøytebil. Hastigheten senkes derfor under brøyting av hensyn til sikkerheten for de som utfører arbeidet, sa sektorleder for drift og vedlikehold Endre Rudolfsen i Trøndelag fylkeskommune i februar i år.

I løpet av juni skal det gjøres et nytt forsøk på å gjøre Beitstadsundbrua mer kjørbar for alle.

– På hver side av fugen skal det legges asfalt i ti meter, slik at biler slipper den stur humpen som er der nå. Det vil også bli satt opp permanent skilting, med mer opplysninger. Merkingen i asfalten vil ikke fjernes, slik at syklistene skal bli oppmerksomme på faren, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune.