Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan næringslivet i Steinkjer søke om mer koronastøtte

Steinkjer kommune utlyser i dag kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19, etter at det kom 2.222.748 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som oppfølging av budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Midlene skal nyttes innen 1.9.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen skal tilbakebetales til KMD.

Følgende kriterier gjelder:

* Kompensasjonsordning gjelder for bedrifter i Steinkjer kommune som er rammet av Covid-19 (uavhengig av organisasjonsform, med registrert aktivitet i Steinkjer kommune), der følgende bransjer skal prioriteres; reiselivs-, arrangements-, serverings- og kreative næringer, og de som har falt utenfor andre Covid-19 ordninger.

* Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her.

* Følgende kan kompenseres:

- Smittevernutstyr.

- Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

- Støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning.

Les også

Endelig åpnet Varmestua i Steinkjer igjen

Les også

De berger forsamlinghuset takket være barnehagen

Kommentarer til denne saken