Trøndelag fylkeskommune har etablert en støtteordning til lag, foreninger, eller er en kommuner som ønsker å synliggjøre, drive rekrutteringsarbeid eller forebygger utenforskap.

Dette er noe fylkeskommunen gjør fordi de skal markere at det år er Frivillighetens år, og de mener at frivilligheten er Norges viktigste lagarbeid.

Man kan søke om opptil 25 000 kroner, men dersom søknaden inneholder flere tiltak og fylkesledd kan man be om 50 000 kroner, og man forplikter seg til at Trøndelag fylkeskommune profileres i forbindelse med tiltaket.

Søkeren må være registrer i Brønnøysundregistrene og søknaden må være innsendt senere en måned før tiltaket skal gjennomføres.

Nå kommer de første flyktningene til Malm