Skolene og barnehagenes rolle blir å levere ut hurtigtester når foreldre ber om det. I den nye strategien er det bestemt at skolene ikke får beskjed om elever tester positivt. Skole vil derfor ikke melde fra om smittetilfeller slik det har blitt gjort.

Kommunen går i stor grad over til hurtigtesting i hjemmet og at smittede selv kontakter sine nærkontakter. Barn, elever og foreldre kan hente ut eller få med hurtigtester fra sin skole og barnehage. Steinkjer kommune presiserer at testene ikke skal benyttes i skolen eller i barnehagen, men er til selvtest hjemme. Positive tester skal varsles av foresatte til smittesporerne i kommunen.