Forrige uke begynte ansatte i Kurt Bye å montere de nye skliene i Rismelen aktivitetspark. Nå er det mulig å se hvor og hvordan skliene - som er 20 meter lange, blir. Det er faktisk så mye som ti meter i høydeforskjell på de to skliene, som er montert side om side.

I starten av juni skal skal hele Rismelen aktivitetspark i Steinkjer sentrum endelig åpnes. Den første delen av parken ble åpnet sommeren 2017. Planen var at den andre delen skulle åpnes året etter, men på grunn av ulike årsaker ble prosjektet forsinket. Tre år etter åpningen av den første delen i parken ble tatt i bruk, skal del 2 stå klar til åpning 1. juni.