– Ensomhet er den største utfordringen vi har i Norge nå. Selv om vi har en jobb og et godt nettverk, så kan vi føle oss ensomme. Det er kanskje enda verre for ungdom i alderen 13 til 17 år. De er kanskje ikke med i den «riktige» gruppa på skolen, kanskje de ikke spiller fotball eller håndball.

Virksomhetsleder på CRUX Jarlegården, Jørn Holmen, forteller at de merket seg at flere og flere ungdommer har ønsket kontakt med dem. Tidligere har de kun vært rettet mot voksne, nå har der fått prosjektmidler til å arbeide mer mot ungdom i alderen 13 til 17 år.

Midlene skal blant annet gå til å drive en ungdomskafé i lokalene til Hjerterknekten, arrangere aktiviteter for ungdommer, slik som boksing, lasertag eller bowling. Kun ungdommenes interesser setter begrensninger til prosjektet.

– Vi har sett at de under 18 år også ønsker å komme i kontakt med oss. De har ikke vært i målgruppen vår frem til nå. Derfor søkte vi på dette prosjektet. Vi skal arrangere aktiviteter sammen med de et par ganger i uken, så skal vi finne ut sammen hvilket tilbud dette skal være, forteller Morten Koldaas fra CRUX, som i den siste tiden har gått etablert et godt bånd i ungdomsmiljøet på Steinkjer.

Allerede har alle ungdommene i Steinkjer kommune aktivitetstilbud på Huze ungdomssenter. Tilbudet har blitt så populært at «Crux ung» skal være et tillegg til Huze.

– Det skal blant annet være en åpen kafé for alle, men det er forbeholdt ungdommer. Huze er dimensjonert for 40 personer, men har 60–80 ungdommer der hver gang det er åpent. Vi skal ikke være en konkurrent til dem, men i tillegg til dem. Og vi har et godt samarbeid med dem, forteller ungdomskontakt Tine Kristiansen.

Tilbudet må utvikle seg

Prosjektet har fått støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og vil strekke seg over tre til fem år, men de må fornye søknaden sin hvert år. Prosjektet er allerede i gang med aktivitetskvelder to ganger i uka siden i mars. Startskuddet for kafeen er i september.

– Vi skal ha kafeen åpen for temakvelder, det skal være et sted for ungdommene kan være. Det er ikke alle som passer inn på Huze, så vi skal samarbeide med dem. Men utgangspunktet er at kafeen skal drives av ungdommene sammen med ungdomskontaktene, forklarer Holmen.

I likhet med ungdomskontaktene, så vil dette være et prosjekt som i utgangspunktet er midlertidig. Ungdomskontaktene er ansatt på prosjekt til og med 2023 med midler fra Helsedirektoratet. De har den siste tiden vist seg å være gode voksenpersoner i ungdomsmiljøet.

– Vi er der som ungdommen er. Og de kommer bort for å snakke med oss. At ungdommene ikke vil prate stemmer ikke. Ungdommene åpner seg fullt og helt til oss, det tror jeg er fordi vi ikke er myndighetspersoner oven for dem, forteller Kristiansen.

Utfordringen med prosjekt

Tiltak som ungdomskontaktene og Crux ung er prosjekter på en begrenset tidshorisont, med horisonter som må fornyes etter noen år. Selv om det tilsynelatende ikke er noe ungdommene påvirkes av, så ser de ansatte utfordringen ved det.

– Det er helt klart en utfordring, forteller Kristiansen.

– Når man er ansatt i en prosjekt, så kan det være en utfordring at noen søker seg videre til andre faste stillinger etter hvert. Spesielt når man er i det siste året, og vet at prosjektperioden kan nærme seg slutten, sier Koldaas.

Forebyggingsprosjekter er heller ikke enkelt å mål effekten av da utfordringene blir hypotetiske når de ikke finnes.

– Jeg synes at prosjekt er en mulighet. Vi har søkt etter en ide, så får vi levere på hva vi har sagt at vi skal gjøre, så kan vi gjøre oss uunnværlig. Det blir jobben til ungdomskontaktene og Ung CRUX sin oppgave, avslutter Holmen.