Etter torsdagens pressekonferanse ble det klart at nå kan det være flere i kirkene når det er begravelser og bisettelser. Den siste tiden har det vært lov med bare 50 personer. Nå er det lov med 200.
- Det er en økning fra 50 til 200, men det er kirkens størrelse som bestemmer. Vi bruker annenhver rad i kirkene nå, og da kan det bli plass til 100 noen steder. Andre steder blir det færre, og i noen kirker i Steinkjer kan man ha 200 personer, sier Oddleiv Gulstad, som er kirkeverge i Steinkjer.

Hele fredag formiddag har kirkevergen, prosten og flere jobbet med å få klarlagt hvor mange det blir plass til i kirkene i Steinkjer.