Mandag kveld var utvalgte fra Stod og flere fra administrasjonen i kommunen samlet for å diskutere fremtiden til bygda.

I løpet av mars, april og mai skal flere fra kommunen besøke alle kommunedelene i Steinkjer. Dette gjøres for å få et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig før det legges fram en sak til politisk behandling, som trolig inneholder nedleggelser av skoler og omsorgsenheter, i juni. I utgangspunktet var dette planlagt fremlagt i kommunestyremøtet i mai, men ble utsatt en måned.

– Det skjedde etter et ønske som kom frem forrige møte. En utsettelse til kommunestyret i juni var nødvendig for å få gjennomført alle møtene.

På Stod samfunnshus presenterte Aud Ramberg, Tove Hatling Jystad og Bjørnar Valøen lokalsamfunnet i Stod for de besøkende fra kommunen, mens Bjørn Kalmar Aasland presenterte hvordan de så Stod utenfra.

Stod har ledige boligtomter, rikt landbruk, god dugnadsånd og et rikt næringsliv, var noe av inntrykket fra administrasjonen.

Det rike næringslivet var noe Gunn Tangstad fra Steinkjer næringsselskap presenterte, og tallene hadde allerede overrasket. Med fire samvirkeforetak, 48 aksjeselskap og hele 189 enkeltmannsforetak som har et samlet driftsresultat på over 27 millioner kroner.

– Vi ble overrasket og imponert da vi tok et dypdykk i næringslivet i Stod, sa Tangstad.

– Det er imponerende tall, supplerte kommunedirektøren.

Friskgården, som ligger i Stod, er står trolig for en stor del av de gode økonomiske tallene.

Tror det blir vanskelig å legge ned skolen

Det er forventet en nedgang i antall elever ved skolene i Steinkjer i fremtiden. I Stod er det motsatt, der er det forventet en økning av elever på barneskolen. I nær fremtid skal faktisk saniteten besøke 30 nye stodbygg som har flyttet dit de senere årene. Og Hatling Jystad mente at hun visste av 20–25 familier som har planlagt å flytte dit i nær fremtid, eller som venter på den passede tomta.

Tidligere år la kommunedirektøren fram et eksempel til hvordan skolestrukturen kunne bli i Steinkjer. I dette eksempelet var Binde skole i Stod foreslått nedlagt. Dette ble ikke et stort tema på møtet.

– Vi tror at det blir vanskelig å legge ned skolen her. Det var et eksempel som ble lagt fram, og vi har et stort næringsliv og mye aktivitet i Stod, så det tror vi ikke at vil skje, fortalte Ramberg.

– Vi har ikke lagt fram noe forslag foreløpig. Ved å ha denne runden i hele kommunen, så får vi dannet oss et kunnskapsgrunnlag. Men vi har et stort innsparingsbehov i kommunen. Så vi får se hvordan vi løser det etter at vi har vært på runden, sa Kalmar Aasland.

Starter arbeidet med nye tomter

I sitt inntrykk av Stod, så viste kommunen til at det fortsatt er ledige tomter i Binde og på Sunnan. Men at tomtene som står ledige på ikke nødvendigvis er hva de fleste ser etter når de skal flytte til bygda.

Dette er noe konkret som kommunedirektøren tok med seg fra møtet. Han åpnet for at lokalsamfunnet skal bli hørt.

– Det må vi få sett på. Steinkjerbygg og plansjefen får sette hodene sine sammen i dialog med lokalsamfunnet, så ordner det seg trolig.

Under møtet ble det gjentatte ganger sagt at det ikke var så farlig med sykehjemmet, men at skolen, barnehagen og lokalbutikken er viktig for samfunnet.