Steinkjer kommune har gått med et fellesvarsel litt før klokka 14.30 julaften på både e-post og SMS om at de har mistanke om en vannlekkasje i området Sør-Beitstad-Bartnes-Veldemelen-Sprova. Det går ut mer vann enn normalt i dette området. Kommunen tror dette kan være en vannkran i et hus, driftsbygning eller lignende som står tomt, og som har frosset sund. Kommunen innbyggere som har slike hus stående om å ta en sjekk. Eller hvis at det er noen som har observert vann i terrenget der det ikke bruker å være vann: Ta kontakt med Teknisk vakt på tlf. 905 85 352.

Dette gjelder abonnenter tilknyttet Steinkjer kommune