(Trønderdebatt)

En glemt gruppe med arbeidstakere i diskusjonen om ufrivillig deltid er de mange miljøarbeiderne. De gjør en svært viktig jobb for elevene i norsk skole. Barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, assistenter og andre yrkesgrupper - som ikke har pedagogisk ansvar - ender ofte opp med å måtte jobbe deltid store deler av yrkeskarrieren sin.

Mange arbeidstakere når et tak på 87 prosent stilling med mindre man også har mulighet til å jobbe på SFO. Mange må sjonglere flere jobber for å få full stilling, og jobber ofte da langt mer enn 100 prosent.

Er det slike arbeidsforhold vi ønsker for våre ansatte i skolen?

Delta Ung mener at ansatte som ikke har pedagogisk ansvar også burde få mer tid til faglig oppdatering og planleggingstid til aktiviteter. Det styrker både det faglige innholdet i skolen, gir et bedre tilbud til elevene og sikrer større stillinger til de ansatte.

Dette er viktig for å sikre attraktive arbeidsplasser, gode pensjonsvilkår og en lønn som er til å leve av. Fagarbeidere og ufaglærte i skolen er allerede noen av de yrkesgruppene som tjener dårligst, i tillegg til at de ofte jobber i små stillinger.

Alle bør få muligheten til hel stilling. Dette vil skape mer forutsigbarhet, gi bedre lønns- og arbeidsvilkår, sørge for at man slipper å ha flere jobber å forholde seg til og til syvende og sist bli en enda bedre støttespiller og veileder for elevene i det daglige. Privat vil den enkelte også føle større trygghet. For eksempel ved at man med hel stilling langt enklere oppfyller vilkårene som kreves for å få boliglån. Det bør alle yrkesgrupper ha muligheten til.

Tall fra statistisk sentralbyrå og arbeids- og sosialdepartementet fra 2019 viser at hele 86 prosent av alle skoleassistenter og 54% av barnehage- og skolefritidsassistenter jobber deltid. Delta følger med på alle stillingsutlysningene som gjøres i landet til de ulike yrkesgruppene. Etter sommeren var kun 57 prosent av alle utlysninger for barne- og ungdomsarbeidere i kommunene i Trøndelag heltidsstillinger. Det er bedre enn de nasjonale tallene på 39 prosent, men langt fra godt nok.

Delta Ung mener at partene i arbeidslivet må komme til en løsning slik at vi kan sikre 100 prosent faste og hele stillinger til de som faktisk er med å utdanne morgendagens helter i norsk skole.