– Det er fare for overvann i tettbygde områder.

Det opplyser Meteorologisk institutt i et farevarsel. Videre skriver de at det er fare for stengte veier og overvann ved bekke- og elveløp.

Nedbøren vil trolig starte tidlig i ettermiddag, før den tiltar rundt klokken 16. Varselet gjelder fra klokken 16 i ettermiddag til 04 i natt.

Ifølge yr.no kan det komme opptil 17 millimeter nedbør mellom klokka 19 og 20 i kveld på Mokk gård. Til sammenligning er det meldt om opp til 11 millimeter nedbør i samme tidsrom i Steinkjer sentrum.