Det skal ha kommet en avklaring i jordbruksoppgjøret, det melder regjeringen.

Landbruks- og matdepartementet har innkalt til en pressekonferanse klokken 14:00, hvor det er forventet at de skal forteller om avklaringen. Landbruks- og matminister Sandra Borch og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukslag, Kjersti Hoff vil være til stede