Det vil være manuell dirigering langs fylkesvei 6924 forbi Kolhaugen ved Follavatnet i dag. Fjellgårdsvegen er fjellforbindelsen mellom Malm og Follafoss.

Statens Vegvesen melder at det skal foregå veiarbeid i lengre tid, men at dirigeringen vil foregå mellom klokken 08:00 og 16:00 onsdag.