I løpet av søndag er det meldt om 14 nye smittede i Steinkjer. Flere av dem er barn og unge. Som en følge av det - og alle de andre smittetilfellene etter påske, og det at mye av smitten er vanskelig å spore, sitter nå kommunens ledelse i et krisemøte.

Det er uvisst hva som blir resultatet av møtet, men kan det være snakk om stengte barnehager og skoler? Steinkjer-Avisa er kjent med at det er flere foreldre som har bestemt seg for å holde barna sine hjemme mandag. Frykten for smitte er nå stor, kan det virke som.

Per 11. april har totalt 138 personer i Steinkjer fått påvist korona siden utbruddet startet i mars 2020.