– Vi er bekymret for at det ikke er kjent for folk at krisesentrene er åpne, samt at restriksjonene gjør det vanskeligere for voldsutsatte å bryte ut av voldsforhold, sier seksjonsleder Marita Rendal Ugseth i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag i en pressemelding.

For mange er julen en krevende tid, i tillegg har samfunnet fått en haug med nye restriksjoner. For mange er dette en krevende tid. Flere barn og unge er inne i en utrygg tid.

Fylkesnemnda i Trøndelag bekrefter at de har en økning i antall saker, både akuttsaker og omsorgsovertakelsessaker.

– Dette kan ses på som en naturlig konsekvens av det barnevernstjenestene har rapportert om siden høsten 2020. De har opplevd en kraftig økning i alvorlige meldinger om omsorgssvikt og mishandling, sier Ugseth.

Har du det vanskelig, er det hjelp å få. Alarmtelefonen for barn og unge er åpne hele døgnet og det er gratis å ringe. De har også en chat-funksjon på sine nettsider

https://www.116111.no/

Krisesentrene i fylket er også døgnåpne og gratis, og har også informasjon på sine nettsider. De er tilgjengelige på telefon og epost.

https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hva-er-et-krisesenter/

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 74 07 77 10

https://www.krisesenteret-nt.no/