Også i 2021 ble det lagt ut trimbøker både på Utsikten og Jøtuln, og området brukes flittig av personer i alle aldre hele året.

Nå har de sendt oss en oversikt over de som har flest turer på henholdsvis Utsikten og Jøtuln :

Helge Bjerkan ………………………………….. 310/310

Per Odd Sand …………………………………… 302/302

Bjarne Loe ……………………………………….. 276/276

Trond Gystad …………………………………… 251/251

Åse Johansen …………………………………… 249/249

Terje Rønning …………………………………... 204/118

Marit Moe ……………………………………….. 153/-

Asbjørg Rønning ………………………………. 149/80

Wenche Svenning …………………………….. 146/-

Inger Dahlen …………………………………….. 103/-

Rita Andreassen ………………………………. 95/95