Nå er det kun kvinner som skal avgjøre om man skal endre på retten til selvbestemt abort i Norge. Det er kun kvinner som skal bestemme om det skal innføres en samtykkelov eller ikke. Det er også kun kvinner som skal bestemme hvordan føde- og barseltilbudet i Norge skal være i fremtiden.

Slik kunne det alle fall virke da Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) arrangerte «Kampen om kvinnekroppen» mandag. På temakvelden om kvinnehelse, med debatt om føde- og barseltilbudet, abort og samtykkelov, var det nemlig utelukkende kvinner som møtte opp. Det var riktignok noen få menn i lokalet, men en av dem jobbet på utestedet, en var lydmann og de to andre var hyret inn som enten underholder eller debattant. Det var med andre ord ikke en eneste frivillig mann i lokalet.

På handlenettene NKS deler ut som takk for de som bidrar på scenen står det «Må jeg ha baller for å bli forsket på?». Jeg spør; må jeg ha baller for at noen andre enn kvinner i det hele tatt skal bry seg?

En temakveld i NKS på Steinkjer er ikke et beslutningsorgan. Likevel skremmer oppmøtet meg. Jeg frykter at oppmøtet her er et bilde på unge menn og kvinners passivitet i samfunnsdebatten. Problemet var nemlig ikke at det kun var kvinner i lokalet. Omtrent 90 prosent var også i nærheten av eller over pensjonsalderen. Jeg setter pris på hver og en av de som møtte opp, og alt Norske Kvinners Sanitetsforening gjør og har gjort for det norske samfunnet, men man kan ikke stikke under stol at det er svært få kvinner i og over en viss alder som må forholde seg personlig til aborter eller føde- og barseltilbudet.

Et demokrati er avhengig av mangfold for å fungere. Beslutningsorganene i Norge skal speile samfunnet, og helst bestå av folk med ulike kjønn, fra ulike bakgrunner og med ulike meninger – ikke kun kvinner på 60+.

Når man ser på hva som skjer i USA, hvor flere stater er i ferd med å vedta lover som i praksis forbyr abort, skremmer det meg at flere ikke dukker opp på arrangementer som «Kampen om kvinnekroppen». For i USA er det faktisk en pågående kamp om kvinnekroppen, om hvem som skal bestemme over den. Vi har sett antydninger til en begynnende kamp også i Norge, og hvis menn og unge kvinner ikke bryr seg blir matchen lett.

Også i barsel- og fødeopprøret generelt savner jeg mennene. For det er da vitterlig ikke kun fødekvinner som blir rammet av et altfor dårlig tilbud? Menn og andre medforeldre blir også rammet av et dårlig føde- og barseltilbud. For det er de som må ta omsorgs- og pleierollen barselomsorgen ikke tar. Vi får ikke mer fokus på kvinnehelse, et bedre føde- og barseltilbud eller en god debatt om abort og samtykkelov om det kun er eldre personer uten baller som bryr seg.

Så kan man si at mandag ettermiddag for mange barnefamilier ikke er et optimalt tidspunkt å arrangere en debatt på, men da er det virkelig på tide å dra hodet ut av tidsklemma og se opp. Det er våre liv dette handler om. Det er våre barns fremtid som bestemmes. Det er på tide å bry seg, både om du er en person med og uten baller.