Skåtangen har vært viktig friluftsområde for befolkningen i Steinkjer i årtier, passende avstand fra byen for en kveldstur, vakker natur, yndet fiskeplass, badeplass og grei plass form å lufte bikkja.

Lundsleira er meget viktig fugleområde. Det ble verna som fuglereservat i 2003. Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i et viktig fjære-, land- og gruntvannsområde, med det naturlig tilknytta plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø.

Fredningen er regulert i en forskrift. I praksis innebærer fredningen normal, men hensynsfullt og forsiktig ferdsel i samsvar med fredningens formål. Flott.

I starten var det infoplakater, iallefall på Lundsleira med kart over området, De har blitt borte etter hvert.

Som kartet viser går grensene for området går stort sett i strandkanten. Unntaket er Skåtangen hvor strandlinjen av en eller annen grunn er fraveket og grensen går noen meter inn på land.

På oppdrag fra Steinkjer kommune (som eier og forvalter av Skåtangen) satte jeg denne høsten opp en gapahuk på Skåtangen. Gapahuk er et enkelt byggverk av tre med tre vegger og tak over, beregnet som et værskydd og åpent for allmennheten. Verken jeg eller Steinkjer kommune var klar over de nøyaktige grensene for verneområdet på Skåtangen. Gapahuken kom maksimalt ti meter på feil side av grensa. Dette er beklaget.

Statens naturoppsyn har anmeldt Steinkjer kommune og Fylkesmannen har gitt kommunen frist til 1. desember med å fjerne gapahuken. Dette vil bli gjort.

Når verken jeg eller Steinkjer kommune kjente grensene, tyder det på at informasjonen fra offentlig myndighet har vært for dårlig. Også ved befaring var partene usikker på nøyaktig grense. Jeg bruker området mye og har aldri sett informasjon om fugleområdet på Skåtangen. Landdelen av Skåtangen er mindre viktig som fugleområde, det er grundtvannsområdene på Lundsleira som er viktige for føggel.

Tenk om offentlig myndighet i stedet for å krisemaksimere dette hadde innledet et samarbeide med Steinkjer kommune om bedre informasjon om verneområdet, latt gapahuken stå og fylt den med kart og informasjon om Lundsleira. Det kunne blitt kjempeflott og en vinn-vinn-sak.

I etterkant har det kommet opp et skilt på Skåtangen som informerer om båndtvang for hunder. Meg bekjent er det ikke innført båndtvang på Skåtangen, bare i verneområdet, som bare omfatter spissen av den ca kilometer lange tangen. Skiltet er derfor misvisende.

Lundsleira er viktig fugleområde og skal ha strengt vern. Skåtangen er viktigere for folk. I avgrensing av verneområder er det viktig å unngå konflikt med friluftslivet og med folks oppfatning av vern. La grensa for fugleområdet på Skåtangen gå i strandsonen som ellers.