Denne uken har representanter for både Dyrebeskyttelsen og Dyrenes Rett gått ut med budskapet om at det i dyretragedier på gårder, som grisesaken på Innherred, ikke er bøndene det er synd på, men dyrene.

Det er ikke vanskelig å være enig i at det er mest synd på dyrene. Man kan bare tenke seg hvordan dyretragedier utarter med skitt, lite stell, ikke noe stell, lite mat, så ingen mat, lidelse død og fordervelse. Det er opprørende, vondt og ubegripelig å tenke på hva dyrene har gått gjennom.

«Forsvarer dere alles brudd på dyrevelferdsloven, eller bare bøndene sine?» spør tidligere styreleder i Dyrebeskyttelsen, Tone I. Lundsaunet i sitt debattinnlegg som hun retter både mot media, enkeltpersoner, landbruksorganisasjoner og politiske partier. Svaret må være at det er lov til å ha to tanker i hodet samtidig.

Det er flere skjebner som lider når denne formen for vanskjøtsel av dyr skjer. Bonden lider også. Det vil ikke si at handlingene, eller mangelen på handling, forsvares på noen måte – men det at bønder i større grad enn mange andre yrkesgrupper blir rammet av psykiske lidelser, at de er ensomme og noen dårlig økonomisk stilt, kan forklare hvorfor noen blir så sjuke at de ikke lenger skjønner verken hva de skal gjøre på gården eller i livet.

«Det er bevisste handlinger som har pågått daglig over mange, lange måneder» skriver debattanten.

Vi vet ikke hvordan bonden i Innherred-saken har hatt det, om vedkommende er psykisk syk eller om det er noe annet som har stått på i livet til vedkommende, men vi vet at i flere lignende dyretragedier har det vært psykisk sykdom som har utartet voldsomt og endt i tragedie. I andre saker hvor folk skader seg selv eller andre, blir det at en person er psykisk syk alltid en del av forsvaret eller forklaringen. Det må også få være en del av forklaringen i dyretragedier.

Ingen vil at dyr skal lide. Da må vi også sørge for at bonden ikke lider. Derfor må vi jobbe for å skape åpenhet om psykisk helse for bønder, sikre både gode rettigheter for dyrene og for bøndene de er prisgitt, og sørge for at tragedier som vi har sett på flere gårder de siste månedene ikke får utarte. Vi ha tilsyn, ordninger og regler som er der både for å hjelpe dyrene og bonden.