Kvinnen, som er fra norddelen av fylket, tilsto i retten. Ifølge kvinnen var det i forbindelse med forbikjøring av en semitrailer, at hun kjørte altfor fort. I retten kom det fram at hun angret, blant annet fordi hun bor utenfor tettbebygd strøk, og er helt avhengig av førerkort for å komme seg til butikk, jobb, sykehus og lege. I Trøndelag tingrett ble hun dømt til 15 dagers betinget fengsel, en bot på 12 500 kroner og tap av førerretten i sju måneder.