Kulturstipendet 2020  tildeles Edvard Solli Bolås

Edvard er 26 år gammel pianist og komponist, og har som målsetting å kunne leve av musikken.