Det har vært interessant og underholdende å følge med på de siste ukers debatt om navnet på Steinkjers nye kulturhus. Mange forslag er blitt lansert som alternativer til prosjektets egen favoritt «Jakob». Og den brede motstanden mot «Jakob» er et klart bevis på at kommunens kulturadministrasjon har kjørt en dårlig prosess.

Jeg vil påstå at navnevalget er såre enkelt. I Steinkjer har vi hatt en langvarig og god tradisjon for å gi viktige bygg klare navn som forteller om sted og funksjon. Eksempelvis Steinkjer rådhus, Steinkjer samfunnshus og Steinkjer kornsilo. Hvordan hadde det blitt om vi hadde gitt Steinkjer kapell navnet «Ola» (etter den driftige sogneprest Ola Lynum) eller Steinkjer stasjon navnet «Paul» (etter den berømte arkitekten Paul Armin Due)? Det eneste riktige og selvforklarende navnet på det flotte bygget som er i ferd med å reise seg på Sørsia, er derfor «Steinkjer kulturhus». Som i dagligtale blir «Kulturhuset».

Jakob Weidemanns tilknytning til Steinkjer er ukjent for de fleste nordmenn, og hvis vi skal bruke kunstnerens navn ytterligere i byen, er «Galleri Jakob» som navn på galleridelen i det nye kulturhuset en mye bedre løsning. Og kanskje kan det nye biblioteket på en god måte hedre vår store forfatter og dikter Kristofer Uppdal?

Dette har jeg kommet frem til uten bruk av et kommunikasjonsbyrå. Noe «Prosjekt Jakob» og kulturadministrasjonen valgte å bruke flere hundre tusen kroner på. Skammelig, når vi vet at byens kultur- og foreningsliv avspises med småpenger i kommunal støtte til mange flotte prosjekter! Det er ikke lett å skjønne all støy om dårlig kommuneøkonomi når en er vitne til slik pengebruk. En politisk refselse av denne pengebruken er absolutt på sin plass!

Jeg har tro på at representantene i kommunestyret vil velge «Steinkjer kulturhus» når navnevalget skal behandles den 15. desember. Dette er et navn som bør kunne aksepteres av de fleste, og som vil være selvforklarende for det som blir vår kulturelle storstue i mange, mange år fremover.