Politiet i Trøndelag opplevde en stor nedgang i registrerte saker i perioden mars til mai. Deretter fulgte en unormal høy mengde registrerte saker fra juni til september. Det er også flere endringer innen kriminalitetstypene enn normalt.

De største endringene i Trøndelag kom i følgende kategorier:

· Økning i vold i nære relasjoner

· Økning i tyveri av sykkel og tyveri fra bod og garasje

· Økning i kjøring i høy hastighet og kjøring under påvirkning

· Nedgang i vold relatert til kroppskrenkelser og kroppsskader

· Nedgang i mindre tyverier, tyverier fra fritidsbolig og tyverier fra offentlig bygg

· Nedgang i bedrageri

Vold i nære relasjoner

– 2020 har bydd på flere utfordringer for politiet som for samfunnet ellers. Tallene viser at covid-19 har hatt en innvirkning på kriminaliteten, men til tross for at vi har måttet ta smittevernhensyn i utførelsen i en del oppdrag, og innført bruk av hjemmekontor, har vi evnet å opprettholde tilnærmet normal drift, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

– Det er bekymringsfullt at vold i nære relasjoner øker, da dette ofte rammer noen av de svakeste som barn og unge. En del av økningen i antallet anmeldelser kan være knyttet pandemien. Vi jobber aktivt med å forbedre oss og har iverksatt opplæring av alle ansatte innen tematikken. Vi fortsetter å ha høy prioritet på vold i nære relasjoner, både innen forebygging og etterforskning, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

25.670 saker påtaleavgjort i 2020

Trøndelag politidistrikt har behandlet og avsluttet mange straffesaker i 2020. Totalt ble 25.670 saker påtaleavgjort. Ved inngangen til 2020 hadde politiet 3.055 saker eldre enn tre måneder under behandling. Ved utgangen av 2020 var antallet saker, eldre enn tre måneder til behandling, sunket til 2.214 (nedgang på 27,5 %).