Kraftig motstand, men fortsatt flertall for boligbygging i Sørlia og Byafossen

Begge sakene som angår Straxbos boligprosjekt møter motstand, men flertallet i kommunestyret sier ja til fortetting på Byafossen og avviser klagen fra naboene til Sørlia Park.