Steinkjer Næringsforum sendte tirsdag ettermiddag ut en pressemelding der de opplyser at Anita Østby er konstituert som daglig leder i næringsforumet etter Kirsti B. Arntsen, som blir daglig leder i DataPower fra 1. desember.

Anita Østby er i dag prosjektleder i Arrangementsbyen og medarbeider i Steinkjer Næringsforum, og kom til Steinkjer som "arrangementsjeger" i 2018. Hun har bred ledererfaring og bakgrunn fra finans, kulturnæring og politikk på regionalt og nasjonalt nivå, og jobbet blant annet mange år i Norsk Revyfaglig senter og Revyfestivalen på Høylandet.

- Jeg gleder meg veldig til å gå på som leder i Steinkjer Næringsforum og fortsette den gode jobben som gjøres, sier Anita Østby i pressemeldingen.

Fortsatt vekst

Næringsforumet har hatt god vekst de siste fem år og medlemsorganisasjonen eies og består av 205 virksomheter, i all hovedsak fra Steinkjer kommune. Videreutvikling av medlemsorganisasjonen, medlemsfordeler og fokus på kompetanseheving er viktig.

– Steinkjer Næringsforum tilbyr attraktive nettverksarenaer med både faglig og sosialt fokus, forteller påtroppende leder Østby.

En viktig oppgave for Østby er å ha kontakt med medlemmene og koordinere innspill til næringspolitiske saker.

– Vi representerer våre medlemmer på mange ulike arenaer. Eksempelvis opp mot og i samspill med kommune, NHO, lokale, regionale og nasjonale politikere og Vegforum Trøndelag, forteller Østby.

– Vi fremmer næringslivets sak og påvirker til beste for næringslivet. Som medlem i Steinkjer Næringsforum står du mindre alene, sier styreleder Alexander Støvik Kjølstad.

Stillingen lyses ut i 2021

Styreleder Kjølstad er meget fornøyd med at Anita går inn som daglig leder, og forteller at varigheten på engasjementet er på 12 måneder.

-Det gir oss en trygg og god overgangsperiode, og sikrer at aktivitetsnivået opprettholdes. Samtidig gir det oss tid til å gjennomføre en god rekrutteringsprosess for ny daglig leder i Steinkjer Næringsforum, sier Kjølstad.

Kjølstad mener at denne stillingen vil kunne være attraktiv for mange søkere.

- Det er prinsipielt viktig at næringslivet synliggjør alle de spennende mulighetene som finnes i kommunen, og dette gjelder selvfølgelig oss selv også. Derfor vil stillingen bli utlyst senest i juni måned neste år, avslutter han.