I all viraken og jubelbruset omkring Arctic Race sitter jeg igjen med følelse av at i gledesbegeret er det også en god del malurt – sett fra mitt ståsted ved TV-apparatet. For den som av helsemessige årsaker ikke kunne ta plass langs rittets lange ferd gjennom frodige deler av Trøndelag ble det en selsom opplevelse. Kommentatorene kunne sitt fag når den gjelder hvert pedaltråkk, men var temmelig kunnskapsløse - for å si det mildt - når de brukte mikrofonen til å informere seerne om området som var rammen for Arctic Race.

Herrene Mads Kaggestad og Christian Paasche misbrukte den muligheten allerede fra starten i Namsos lørdag. Mens rytterne pløyde gjennom Namdalseid var det kort tilbakeblikk fra folkehavet i Namsos. Da fikk seerne rundt om det ganske land samtidig høre om dramatiske krigsdager da byen ble bombet. Men nå på vei til Steinkjer (som omsider ble rett skrevet). Her sviktet de ved ikke å tilføye at også Steinkjer ble bombet 21 .og 22. april 1940 da 83 prosent av all bebyggelse ble jevnet med jorden. Det de så frem til i Steinkjer var at det denne lørdagen ble avviklet Steinkjer Marknaden. At det var Steinkjermartnan siden 1964 er en annen sak.

Da var vi kommet til Beitstad. Det vi fikk høre her var at Beitstad ligger ved søndre del av Snåsavatnet. Det var noe nytt for oss inntrøndere, ja! Men den miksen var inngangen til historien om syklisten Kristian Aasvold fra Snåsa. Og sentrum i Beitstad var Velle. Det var ikke måte på punkteringer.

Når så sykelistene straks etter var på vei mot Steinkjer fra Sør-Beitstad kunne kommentarene fortelle oss at Steinkjer «ligger innerst i fjorden ved Inderøy». Den miksen gjorde at de koblet inn Northug-treffet i Mosvik kvelden i forveien. – Kanskje vi kan få et bilde av gården fra helikopteret, utbrøt en av kommentatorene.

Men vi nærmet oss Steinkjer, som de herrer kommentatorer tidligere kunne fortelle var det tredje største tettstedet i Trøndelag, med sine vel 12.000 innbyggere. For ordens skyld nevner vi at «tettstedets» innbyggertall er vel 24,400 - dernest en fornærmelse å kalle trønderske byer for tettsteder.

De to idrettsinteresserte kommentatorer kunne opplyse seerne at i Steinkjer hørte Terje Langli hjemme. At Terje var bronsevinner på 30 km. under OL i 1992. En ny fornærmelse for nordtrønderen som i OL 1992 ble OL-mester i stafett etter å ha blitt verdensmester året før på 10 kilometer og stafett. Da Arctic Race noe senere syklet seg gjennom Henning ble bygdas idrettslag med stolte tradisjoner nevnt, men uten å kunne fortelle at det var nettopp her Terje Langli hører hjemme. Og idrettslagets æresmedlem.

Nå var kanskje begeret fullt da? Nei da, ikke helt.

Steinkjers ordfører, antrukket med kjede og riktig politisk farge i antrekk, tok mot kortesjen i heimbyga si. Det innsmettet i sendingen førte til at vi som fulgte sendingen på TV gikk glipp av folkefesten i Steinkjer sentrum. Det var der du skulle ha vært, ordfører Lein.

Mange vil sikkert si at dette er sure oppstøt fra en gammel mann. Men en 95-åring må få lov til å komme i posisjon aven og tell når kommentarer i fjernsynet så til de grader er på ville veier.