Magne Brekstad (68) fra Sparbu var hedersgjest da Postens konsernsjef inviterte postansatte til fest i Oslo. Blant gjestene var det 20 personer som hadde jobbet i Posten i 50 år. Magne var en av dem.

Flyttet som 17-åring

Han husker flyttingen og tiden i Oslo godt, og han trivdes.

– Jeg var knapt 17 år da jeg og søskenbarnet mitt reiste fra Utøya i Inderøy til Oslo i 1970 for å begynne i Posten. Da ble vi innlosjert på noe som het Bygdelagssamskipnaden – hjem for landsungdom. Der fikk vi tildelt et rom, som etter dagens standard var kummerlig. På rommet jeg bodde var det to senger, et par kommoder og klesskap.

Det var ingen luksus, sammenlignet med dagens standard.

– Dusj og toalett var felles for alle, men jeg trivdes der – i lag med verdalingen som jeg delte rom med, forteller Brekstad, som ble trukket 10 kroner av lønna si per dag til husleie for rommet han leide.

Klarer ikke slutte

– Husker du hvor mye du tjente den gang?

– Ja, jeg hadde ei bruttolønn på kr 1.250 per måned, sier den erfarne «postmannen» og smiler.

Og trivdes, det har han tydeligvis gjort, for fortsatt jobber han litt – om det trengs.

– Jeg sluttet egentlig 1. september 2021, men jeg kan ta noen småoppdrag i dag også, om noen har behov for det i Post i Butikk. Da snakker vi om håndverkeroppdrag, sier Magne, som på fritida sysler med både snekkering og amatørteater. Han er også glad i friluftsliv.

Posten utdannet

Da Magne bestemte seg for at han ønsket å begynne i Posten den gang for 52 år siden, var det et enkelt standard søknadsskjema han fylte ut.

– Jeg leverte det sikkert til poståpneren på Utøya, der jeg bodde. Jeg husker det var to inntak i året om man ønsket å søke som «kontoraspirant», som det het det jeg søkte på. Opplæringsløpet var veldig greit, og i løpet av tiden det tok, som var rundt halvannet år, ble jeg kjent med folk fra hele Norge. Det jobbet sikkert 20.000 i Posten i Norge da jeg startet. På det meste var det 30.000.

Antall pakker som sendes rundt omkring i verden blir stadig flere, men antallet ansatte blir færre.

– I helga sa konsernsjefen at det er 12.500 som jobber i posten, så det er mange nå også. Pakkemengden har tatt seg veldig opp de siste årene.

Jobbet på «lukket avdeling»

– Hva jobbet man med når man var utdannet kontoraspirant?

– Jeg var postkasserer. Jeg ekspederte kunder på postkontor, og det gjorde jeg på ulike steder i Oslo i åtte år. De to siste årene i Oslo jobbet jeg på «lukket avdeling», det vil se at vi håndterte verdisendinger, sier Magne, som på sitt 10. år i Oslo var nygift.

– Da flyttet vi hjem til Trøndelag – og etter hvert til Sparbu, der vi fortsatt bor.

Solgte togbilletter

Brekstad har jobbet som postmann mange steder i Nord-Trøndelag.

– Jeg begynte på Jørstad, og etter hvert ble arbeidsstedet mitt stasjonen på Sparbu. Postkontoret var der. Vi solgte forresten billetter for jernbanen den gang. I 1987 begynte jeg på postkontoret i Inderøy, og der ble jeg i 11 år. Da begynte jeg som daglig leder på postkontoret i Verdal, og der ble jeg til det ble lagt ned i 2014. Da fikk jeg en stilling på postkontoret i Stjørdal, men der ble jeg bare en liten periode – før jeg startet å jobbe med innredning av Post i Butikk.

– Har du trivdes i Posten?

– Ja, jeg har møtt menge trivelig mennesker – og jeg har satt pris på de mange mulighetene som Posten gir ansatte.

Lojale medarbeidere

På jubileumsfesten sa Postens konsernsjef Tone Wille, at å møte Magne og andre medarbeidere som har viet hele sitt arbeidsliv til Posten og deres kunder er noe av det hyggeligste hun gjør som konsernsjef.

– Det er en lojalitet som er imponerende. Alle de tjue 50-årsjubilantene har vært med på en voldsom utvikling og tatt Posten inn i en digital hverdag. De har bidratt sterkt til at Posten og Bring også i fremtiden vil ha en viktig rolle i det norske samfunnet. Vi har mye å takke dem for. Derfor er jubilantmarkeringen også en viktig markering for meg, sa konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.