Klar tale om statlige arbeidsplasser i distriktene

I dag legger Arbeiderpartiet fram utkastet til nytt stortingsvalgprogram. Arbeiderpartiet i Steinkjer har fått gjennomslag for flere punkter om statlige arbeidsplasser i distriktene.